کلیدواژه‌ها = گادامر
تعداد مقالات: 1
1. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-158

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده