کلیدواژه‌ها = تفسیر المیزان
تعداد مقالات: 2
2. دلالت‏های تربیتی مفهوم قرآنی"شاکله" بر اساس رهیافت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-57

سکینه سلمان ماهینی؛ احد فرامرز قراملکی