نویسنده = منصوره حاج حسینی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی مبتنی بر رویکرد اسلامی بر بلوغ عاطفی و شکیبایی دختران نوجوان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 81-97

منصوره حاج حسینی؛ فاطمه جعفری؛ مریم محمدی


2. گفت و گو؛ از جدل فلسفی تا کنش تربیتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-158

منصوره حاج حسینی؛ طیبه ماهروزاده