نویسنده = علی‌اکبر ارجمندنیا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر طرح آموزشی رحمت در میزان رضایت زناشویی زنان خانه‌دار

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1395، صفحه 71-83

علی‌اکبر ارجمندنیا؛ راضیه پوریان