نویسنده = زهره موسی زاده
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت، علل و راه‏کارهای پیشگیری و مهار خشم از دیدگاه اندیشمند مسلمان ابوزید بلخی

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-73

زهره موسی زاده؛ فاطمه ملایم